U Buenos Ajresu je svojevremeno osnovano neobično udruženje koje je primalo svakoga ko je patio u ljubavi. A kako su ga lečili?

Reply
Share this

Blic online