Prvo istražno bušenje koje treba da pokaže da li ima nafte u crnogorskom podmorju, a koje je bilo planirano za ovo leto, odloženo je za 2021. godinu zbog pandemije korona virusa, rečeno je u Upravi za ugljovodonike Crne Gore.

Prema trenutnim procenama Uprave, očekuje se da taj posao počne u prvom kvartalu naredne godine, odnosno od januara do kraja marta.

Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa – prvi s konzorcijumom Eni/ Novatek 2016. godine, a drugi s grčkom kompanijom Energean godinu kasnije.

Iz uprave za podgoričke Vijesti navode da je prvo istražno bušenje odloženo zbog operativnih teškoća nastalih zbog aktuelne epidemiološke situacije, kao št su zatvaranje granica i nemogućnost dolaska podizvođača u Crnu Goru.

Dodaju da je se, iako u izmenjenim okolnostima, u toj zemlji nesmetano obavlja veliki broj aktivnosti u vezi s istraživanjem nafte i gasa.

Navode i da je u Luci Bar formirana logistička baza gde se već doprema materijal koji će biti korišćen za istražno bušenje.

Iz Uprave kažu da su, s obzirom da je prvo istražno bušenje bilo planirano za leto ove godine, završene sve aktivnosti u vezi sa 3D seizmičkim ispitivanjem.

Reply
Share this

Blic online