Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je na predlog Instituta za javno zdravlje (IJZ) da u skladu sa međunarodnim preporukama i praksom koja je već na snazi u većini država Evropske unije, u Velikoj Britaniji, SAD, Japanu skrati vreme samoizolacije i institucionalne izolacije sa sada propisanih 21 dan na 14 dana, prenose “Vijesti”.

“Najnoviji naučni dokazi ukazuju da je zaraznost obolelih znatno kraća nego što se prvobitno smatralo te da su pacijenti zarazni dan ili dva pre pojave simptoma, da zaraznost raste sa pojavom simptoma, da je najveća tokom prva dva dana prisustva simptoma da bi nakon toga polako opala i izgubila se tokom prvih deset dana bolesti kod onih pacijenata koji su imali blage simptome. Zaraznost asimptomatskih slučajeva očigledno traje i kraće. Ovo ukazuje da pacijenti koji nisu imali simptome, a kod kojih je prošlo najmanje 14 dana od uzimanja uzorka za test koji je bio pozitivan, ne predstavljaju opasnost po svoje okruženje te samim tim ne postoji potreba za njihovom samoizolacijom nakon 14. dana – navedeno je u obrazloženju predloga IJZ da mera samoizolacije bude skraćena i u Crnoj Gori”, saopšteno je iz NKT.

Mera samoizolacije se ukida licima kojima je na dan stupanja na snagu ove mere isteklo 14 dana trajanja samoizolacije, a najmanje tri dana nemaju simptome ni znakove infekcije.

Reply
Share this

Blic online