Anonimnost jednom delu komentatora daje slobodu da bez bojazni iznesu svoje mišljenje, ali nekim drugim omogućava da bez odgovornosti pišu strašne stvari, vređaju, omalovažavaju, prete – navodi dr Jelena Kleut.

Jelena Kleut, docentkinja na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, napisala je interesantnu knjigu “Ja ni(sam) bot: Komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru” koja je objavljena u elektronskoj formi.

– Knjiga je nastala kao rezultat nekoliko zasebnih istraživačkih poduhvata. Većina njih se bavila medijskim izveštavanjem o određenim temama, a jedno interakcijom novinara sa publikom. U ovim istraživanjima komentari čitalaca na medijskim sajtovima bili su tek jedan deo. Činilo mi se da bi moglo biti zanimljivo da ponudim presek koji se bavi samo komentarima. Posebno zato što su istraživanja rađena u različitim vremenskim periodima, od 2010. do 2017. godine, i to je omogućilo zanimljiva poređenja.

Kada su komentari čitalaca na veb-sajtovima informativnih medija postali popularni i šta ih je učinilo popularnim?

– Komentari počinju da se pojavljuju 2006. godine i brzo se šire postajući neizostavni deo bezmalo svakog onlajn medija. Nekoliko je faktora doprinelo njihovoj popularnosti. Prvo, oni su tehnološki izrazito jednostavni i za medije i za čitaoce. Drugo, vidljivi su uz sam medijski sadržaj i ta vidljivost u “pravom” mediju motivisala je čitaoce. Bili su i deo rasprostiruće ideologije koja je slavila svako učestvovanje korisnika digitalnih medija. Za same medijske organizacije važni su bili i ekonomski činioci: čitaoci-komentatori su privrženiji medijskom brendu, a komentari koje ostavljaju čine dopunski sadržaj koji ljudi vole da pročitaju. Na kraju su komentari postali trend i mediji su ovu funkcionalnost uvodili bez mnogo razmišljanja o značaju interakcije sa čitaocima ili organizacionim aspektima upravljanja komentarima.

Nekada su komentare pisali novinari ili eksperti iz neke oblasti koji su iznosili svoje stavove, a u digitalnom svetu komentatorima se nazivaju svi koji napišu lično mišljenje kao reakciju na neku temu, iako je to bliže nekadašnjoj formi “pisma čitalaca”?

– Tako je, digitalni svet je dozvolio da svi budu komentatori i promenio način na koji se dobija status eksperta. Nema dileme da su onlajn komentari po mnogo čemu bliži pismima čitalaca. Ali treba dodati da, kada razmišljamo o pismima čitalaca, uglavnom imamo na umu ona koja su objavljena. Istraživanja pokazuju da u biranju pisama koja će biti objavljena urednici projektuju norme profesionalne komunikacije i odbacuju pisma koja se u te norme ne uklapaju. Objavljuju pisma koja su napisana lepim stilom, koja su argumentovana, koja nude podatke ili donose drugačija gledišta. Od stotina pisama poslatih redakciji, mi smo u štampi viđali tek nekoliko. Ključna promena je stoga u filtriranju. Zatim, komentari pišu na brzinu, ponekad i bez čitanja teksta koji se komentariše, emocionalniji su od pisama čitalaca.

Da li je povećano komentarisanje čitalaca automatski blagorodno po demokratiju?

– Smatralo se, sa osnovnom tezom da se komuniciranje demokratizuje pošto se proširuje krug građana koji učestvuju u komuniciranju. Ta pozicija je jedno vreme bila preovlađujuća, a i danas je deo teoretičara brani. S druge strane, sve je više glasova koji upućuju na mračne strane povećanog učešća građana – i onih koji se lažno predstavljaju kao građani – u javnoj komunikaciji. I tu se sada odlazi u jednu krajnost pa se tvrdi da su komentari, posebno oni na društvenim mrežama, pretnja po demokratiju. Čini mi se da se u oba slučaja previše pažnje pridaje samoj tehnologiji, a mnogo manje kulturi i društvu koji podstiču određena ponašanja. I onda je odgovor na mračnu stranu komentara sasvim tehnološki – oni se ukidaju. To je lakše nego promeniti čitaoce koji pišu komentare i širi društveni kontekst u kojem nastaju nepismeni, neargumentovani ili mrziteljski komentari. Ne mislim da odgovornost za ove zadatke leži samo na medijima već i na akademskim institucijama, obrazovnom sistemu, političkim elitama.

Zašto komentari korisnika privlače pažnju istraživača? Mogu li oni biti indikator povećane pažnje javnosti za neku određenu temu?

– Imamo jedan relativno lako dostupni korpus različitih čitanja i razumevanja vesti. Tu se vidi kako su komentari ponekad eho pisanja medija ili izjava političara, ali vidimo i kako čitaoci nastoje da redefinišu i prevrednuju neke teme i događaja. Vidimo i indikator povećane pažnje za određene teme. Čak u našem slučaju, za određene ljude. Skoro je pravilo da intervjui ili izjave lidera vodećih stranaka dovedu do većeg broja komentara. Ali ne treba pasti u zamku i izjednačiti komentare sa celokupnom javnošću, pa čak ni sa svim čitaocima nekog medija. Broj čitalaca koji pišu komentare je relativno mali, radi se o ljudima koji su motivisani da nešto kažu na neku temu.

Da li je mogućnost da komentator bude anoniman uvela uvredljiv jezik i govor mržnje u javni digitalni prostor?

– Anonimnost je mač sa dve oštrice, zato se govori o benignoj i toksičnoj disinhibiciji koje anonimnost omogućava. Jednom delu komentatora daje slobodu da bez bojazni iznesu svoje mišljenje, ali nekim drugim omogućava da bez odgovornosti pišu strašne stvari, vređaju, omalovažavaju, prete. Istraživanja pokazuju da se na sajtovima na kojima postoji mogućnost anonimnog komentarisanja pojavljuje više poruka koje sadrže uvredljiv jezik i govor mržnje. Ali ako postoji registracija, onda je komentara manje pa se mediji retko odlučuju na ovaj korak. Postoji i nekoliko međurešenja, ali samo tehnološki napredniji mediji ih uvode. Recimo, da redakcija ima podatke o komenatorima, ali da potpis komentara ostane samo nadimak. Ili uvođenje registracije preko naloga na društvenim mrežama.

U knjizi se bavite i botovima i njihovim komentarima. U čemu je razlika između botovanja i trolovanja?

– Nemoguće je baviti se komentarima bez sagledavanja botova koji su odatle i krenuli. Kod nas se ustalio naziv bot za ljude koje bi pravilnije bilo nazvati trolovi. Bot podrazumeva automatsko, programirano generisanje poruka koje nalikuju ljudskoj komunikaciji. I u teoriji botovi nemaju nužno negativni predznak. Trolovi su kvaritelji komunikacije koji to rade nekada iz zabave, a nekada sa željom da naude. To sve što teorija govori nema veze sa načinom na koji se u našim okvirima govori o botovima i botovanju – organizovanom i poluautomatizovanom komentarisanju u cilju podrške ili napada na pojedince ili stranke. Čak i šire od toga, bot je danas etiketa za svakog ko neiskreno, ali agresivno navija za nekog ili protiv nekog.

Koliko se u ovoj oblasti razlikujemo na globalnom nivou?

– Rekla bih da prednjačimo. Ozloglašena je “Amija 50 centi” u Kini, nazvana tako po nadoknadi koja se dobija za komentar. Dosta se piše i o “trolovima iz Kremlja” koji su aktivni na međunarodnom planu. Zajedničko nam je to što postoje ozbiljne indicije da kao i u slučaju kineskih i ruskih trolova i naši deluju uz podršku države. Veliki broj naloga u Srbiji koje je na Tviter u aprilu suspendovao upućuju na razmere problema. U Srbiji je ugašeno 8.500 naloga, u Hondurasu nešto više od 3.000, u Indoneziji preko 700. Prepoznavanje neautentične podrške na Tviteru je lakše nego utvrđivanje ove prakse u komentarisanju na medijskim sajtovima, ali logično je pretpostaviti da trolovanje nije ograničeno samo na jednu društvenu mrežu. Na kraju i nekoliko istraživačkih tekstova pa i “ispovesti” botova potvrđuju zabrinjavajuće razmere zagađenja digitalnog javnog prostora.

U knjizi obrađujete i pojam astroturfing. Šta je astroturfing i ko su njegove mete?

– Astroturf je veštačka trava i ovaj naziv u marketingu označava diseminaciju poruka koje veštački stvaraju utisak odobravanja ili neodobravanja. Dakle, imamo anonimne poruke koje deluje kao samonikle, a zapravo nikakva trava nije sama nikla već je postavljen veštački zeleni tepih trave. Stvara se utisak da je neko cenjen, voljen, poštovan. Mete su različite, najčešće je to sama javnost koja se obmanjuje, ali može biti reč i pritisku na pojedince, političare.

Osim u političkoj, on se može realizovati i u drugim sferama, npr. ekonomskoj. U kojoj meri je zastupljen u drugim sferama?

– U svim sferama koje zavise od javne percepcije pojavljuje se astroturfing. Recimo, inostrana istraživanja pokazuju da se u komentarima na pojedine proizvode ili usluge pojavljuju veštački generisane ocene. Nije van pameti pomisliti da popularnost pojedinih ličnosti iz sfere zabave može da bude rezultat astroturfinga. Dogod je broj komentara i broj klikova mera kvaliteta, i donosi novac, astroturfing će se koristiti.

Da li je ova vrsta propagande u usponu?

– Deluje mi da je zlatno doba ove vrste propagande pri kraju. Ona je razotkrivena, o njoj mediji sve češće pišu i sve većem broju građana je jasno da postoje različiti oblici manipulacije. Samim tim su obazriviji i ne veruju svim porukama. Kako je to postalo tema od javnog interesa, nastaju i sve bolji načini da se astroturfing prepozna, da se identifikuju lažni nalozi i svako sumljivo ponašanje. Uspeh astroturfinga i trolovanja počiva na tome da se poruka percepira kao autentična. Čim postoji sumnja opada delotvornost ovih pokušaja manipulacije.

Nedavno smo imali izbore, primećujete li u tom periodu izvesne promene u komentarima, u participaciji u digitalnom prostoru?

– Već pre nekoliko godina je postalo vidljivo da se prostori komentara na medijskim sajtovima homogenizuju, da je sve manje suprotstavljenih mišljenja. To je posledica društvene i medijske polarizacije, možda je posledica i promena u načinu odobravanja komentara. Komentari postaju sve kraći i emotivniji. “Botovanje” je umanjilo mogućnost rasprave, kada se ljudi ne slažu, ubrzo jedni za druge konstatuju da su botovi i tu prestaje interakcija.

Reply
Share this

Blic online