U kriznim situacijama ljudi lako mogu da skliznu u destrukciju i pokažu mračnu stranu čovečanstva. Pandemija virusa korone ipak pokazuje koliko je humanosti i sloge moguće ispoljiti sada kad najpotrebnije:

Reply
Share this

Blic online