Jedan divlji vepar zalutao je na ulice Varšave, bio je sav krvav i noge su mu bile polomljene. Na svu tu nesreću, spazio je ga je Alek Čoromanski, vozač gradskog autobusa i odlučio da mu pomogne…

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI