Postoje verovanja u našem narodu koja se vežu za to kakve su vremenske prilike određenog dana ili meseca u godini. Ovo su verovanja za april:

Reply
Share this

Blic online