Ovaj mineral je esencijalan za sav biljni i životinjski svet, a ukoliko se ne smanji potrošnja, planetarne rezerve bi mogle presušiti:

Reply
Share this

Blic online