Inspekcija rada u Kruševcu je na teritoriji Rasinskog okruga od početka godine do kraja juna u radu “na crno” zatekla 342 radnika.

Inspekcija je u ovom period izvršila 1.151 inspekcijski nadzor što znači da je u svakoj četvrtoj kontroli pronađen jedan radnik koji radi “na crno”.

Nakon inspekcijskog nadzora i obilaska poslodavaca više od tri stotine lica je zasnovalo radni odnos.

Protiv poslodavaca koji nisu ispunili zakonske norme podneto je 109 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI