Deset kilometara puta od Banje Koviljače do repetitora na vrhu Gučeva, konačno će dobiti novi izgled, a uređena saobraćajnica značajno će doprineti boljoj turističkoj slici ovog dela Podrinja.

Radovi su započeti iznad Sanatorijuma, a zahvaljujući dobroj saradnji grada Loznice sa resornim ministarstvom i JP “Putevi Srbije”, ova deonica dobiće sve putne elemente, biće široka najmanje četiri metra, sa drenažama, ivičnjacima, ispustima za mimoilaženje, novim asfaltom i potpornim zidovima na mestima gde su mogući odroni zemlje.

Radove izvodi PZP “Valjevo”, u toku je neophodna priprema terena, a već naredne dve nedelje radovi će biti intezivirani dodatnom mehanizacijom.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI