Skupština Vojvodine danas je usvojila Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Vojvodine za 2017. godinu u periodu od januara do juna prema kome su evidentirani javni prihodi povećani za 10,8 milijardi dinara, odnosno 6,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U izveštaju se navodi da je u prvoj polovini 2017. godine na teritoriji AP Vojvodine evidentirana naplata javnih prihoda u iznosu od 182,3 milijarde dinari, saopštila je Skupštine AP Vojvodine.

Kako se dodaje, od poreza, taksi, naknada i drugih budžetskih prihoda prikupljeno je 121,5 milijardi dinara, dok su prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni u iznosu od 60,8 milijardi dinara.

Pored ostvarenih javnih prihoda, u budžete lokalne vlasti usmerena su i transferna sredstva od drugih nivoa vlasti u iznosu od 23,7 milijardi dinara.

Od ukupno evidentiranih javnih prihoda, kao i iz transfernih sredstava od drugih nivoa vlasti, u budžet Republike Srbije usmereno je 79,2 milijarde dinara, u budžet AP Vojvodine 30,6 milijardi dinara, a u budžete opština 12,7 milijardi dinara i gradova 19,7 milijardi dinara, navodi se u saopštenju i ističe da su drugim korisnicima, odnosno Javnom preduzeću “Putevi Srbije”, usmerene tri milijarde dinara.

Sa najviše sredstava, ukazuje se, raspolagao je Grad Novi Sad koji je imao 9,6 milijardi dinara, a sa najmanje opština Opovo kojoj je pripalo 121,3 miliona dinara.

Na današnjoj sednici poslanici su diskutovali i izjašnjavali se o 12 tačaka dnevnog reda, među usvojenim odlukama je i izmena Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma.

Kako je objašnjeno na sednici, pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima, izmenama su ustanovljene nove odredbe kojima je data mogucnost uređenja unutrašnje organizacije Kancelarije, organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica.

Cilj formiranja regionalnih kancelarija u Kikindi, Subotici i Pančevu, gradovima gde živi najveći broj pripadnika romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacije između Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade sa romskom populacijom, kao i efikasniji pristup uslugama, imajući u vidu socijalno ekonomsku situaciju u kojoj se veliki broj pripadnika Romske zajednice nalazi, navodi se u saopštenju.

Pokrajinska Skupština je na današnjoj sednici izabrala Janoša Orosa, diplomiranog pravnika iz Novog Sada za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina.

Nakon izbora, Oros položio je zakletvu pred Skupštinom.

Za zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine izabran je Boris Bajić, diplomirani pravnik – master iz Novog Sada.

Na kraju zasedanja, Skupština je donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, dodaje se u saopštenju.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI