Federalni apelacioni sud u Bostonu oborio je smrtnu presudu koju je niža sudska instanca izrekla Džokaru Carnajevu, koji je sa bratom Tamerlanom postavio i aktivirao dve improvizovane eksplozivne naprave u Bostonu, tokom maratona 2013. godine, i usmrtio troje, a ranio 260 ljudi.

Rojters izveštava da je apelacioni sud potvrdio većinu presuda nižeg suda protiv Carnajeva, ali je zahtevao da se pokrene novi postupak u kojem će se precizno, pojedinačno ustanoviti koja je od optužbi protiv Carnajeva za smrtnu kaznu.

Tužilaštvo je saopštilo da analizira odluku apelacionog suda i da će se o presudi izjasniti tokom narednih dana ili nedelja, ali ni Carnajevljevi advokati nisu bili spremni za izjave i komentare.

Reply
Share this

Blic online