Smatram da je u interesu istine potrebno da demantujem tvrdnje gospodina Dejana Ristića da kao kandidat za upravnika Narodne biblioteke Srbije ne ispunjavam uslove jer nemam “najmanje deset godina iskustva u kulturi, od čega četiri godine iskustva na poslovima rukovođenja u kulturi”.

Naime, od 1. juna 2017. radim kao direktor u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, republičkoj ustanovi kulture gde organizujem i rukovodim radom ustanove i staram se o zakonitosti njenog rada.

Od 2010. do 2016. vršio sam dužnost generalnog sekretara Udruženja izdavača i knjižara Srbije, u kome sam, takođe, bio stalno zaposlen na neodređeno vreme. U skladu sa statutom ovog udruženja koje je 2011. steklo status reprezentativnog udruženja u kulturi, generalni sekretar je lice koje rukovodi stručnim, administrativnim, finansijskim i drugim službama i odgovara za njihovo blagovremeno i zakonito delovanje.

Obavljao sam poslove posebnog savetnika ministra kulture i informisanja od septembra 2016. u trajanju od sedam meseci.

Od 2002. do 2005. godine bio sam stalno zaposlen na neodređeno vreme kao urednik u izdavačko-knjižarskom preduzeću Evro u kome sam rukovodio poslovima i produkcijom naslova iz oblasti književnosti, knjiga za decu i omladinu i drugih izdanja.

Pored ostalih poslova, bio sam direktor Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koja je dobila dozvolu za rad od Zavoda za intelektualnu svojinu i time pravo da jedina u zemlji ostvaruje kolektivna prava autora i izdavača štampanih dela. 2001. godine sam imao staž u kulturnoj tački Evropske unije u Velikoj Britaniji “Euklidu”.

Diplomirao sam dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2000. godine i stekao Evropsku master diplomu menadžmenta u kulturi na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment u Dižonu u Francuskoj 2001. Odbranio sam doktorat na katedri za menadžment u kulturi i medijima Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Govorim i služim se engleskim i francuskim jezikom. U svojoj konkursnoj dokumentaciji predao sam potvrde za sve gorenavedeno.

Bila mi je čast da učestvujem u javnom konkursu za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije. Smatram da mi moje radno i akademsko iskustvo omogućavaju da uspešno vodim ustanovu u naredne četiri godine. Procedura je i dalje u toku i nadam se da će se okončati na način koji je najbolji za Narodnu biblioteku Srbije i u skladu sa javnim interesom u oblasti kulture, kome sam se uvek trudio da budem posvećen.

Reply
Share this

Blic online