Slobodan Jovanović posthumno je rehabilitovan 2007. godine odlukom okružnog suda u Beogradu, a presuda iz 1948. proglašena je ništavnom.

Akademija će pokušati da pomogne u rasterivanju političkih magli i ukaže na, po mnogo čemu, neuporediv opus Slobodana Jovanovića. Pokušaćemo da odamo priznanje delu našeg počivšeg predsednika oslobađajući mu u ovoj kući mesto koje mu pripada jer on se, istina, posthumno, ponovo vratio kući.

Ovim rečima se Vladimir Kostić, predsednik SANU, obratio velikom broju prisutnih na otvaranju izložbe “Svet i vreme Slobodana Jovanovića (1869-1958)” upriličene u Galeriji SANU u Beogradu povodom 150 godina od rođenja istaknutog srpskog naučnika, pravnika, istoričara, književnika i političara. Autor izložbe je dr Boris Milosavljević, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU.

Nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, dekan i profesor Pravnog fakulteta, član Srpske kraljevske akademije od 1905. i njen predsednik od 1928. do 1931, Slobodan Jovanović je gimnaziju završio u Beogradu, a potom se školovao u Minhenu, Cirihu, Ženevi i Parizu.

Suđenje Draži

Kada se vratio u domovinu, radio je u Ministarstvu inostranih dela Kraljevine Srbije, tokom balkanskih i Prvog svetskog rata bio šef Ratnog pres biroa Vrhovne komande, učestvovao u radu Mirovne konferencije u Parizu 1919. Nakon puča 27. marta 1941. ušao je u višestranačku vladu kao drugi potpredsednik Ministarskog saveta. Posle okupacije Jugoslavije savet je nastavio rad u Engleskoj. Jovanović je učestvovao u radu četiri vlade, dva puta kao predsednik i dva puta kao potpredsednik. Njegova vlada imenovala je generala Dragoljuba – Dražu Mihailovića za ministra vojnog. Na političkom procesu 1946. protiv generala Mihailovića i još 23 lica, Vojno veće posleratnih jugoslovenskih vlasti osudilo je i Slobodana Jovanovića u odsustvu na 20 godina robije s prinudnim radom i konfiskaciju celokupne imovine. Lišen je svih političkih i građanskih prava i državljanstva. Preminuo je u emigraciji u Londonu 12. decembra 1958, devet dana nakon 89. rođendana.

Brisan iz pamćenja

I dok je pre rata zauzimao središnje mesto u naučnom i kulturnom životu, u poratnom periodu sistemski je “brisan iz pamćenja”. Tako se njegovo ime nije našlo ni u jednom pregledu sastava Akademije od 1946. do 1958. a onda je, tek u godišnjaku za 1970, uvršten među preminule članove SANU.

– Iskustvo ukazuje da se najveće bitke biju u prevojima topografskih mapa, a nakon sukoba, magle politike po pravilu sakrivaju ličnosti, postupke i događaje neophodne za razumevanje smisla, okruženja i konteksta vremena. Damnatio memoriae nije naš izum, mada je ova sredina umela taj postupak obilato da koristi – rekao je Vladimir Kostić na otvaranju izložbe.

Presuda proglašena ništavnom

Potom je kao ilustraciju naveo početak “Knjige smeha i zaborava” Milana Kundere u kojem pisac opisuje događaje iz februara 1948. kada Gotvald, vođa čeških komunista, na balkonu drži govor. Kako je bilo veoma hladno, partijski drug Klementis, koji je stajao iza njega, skinuo je šubaru i stavio Gotvaldu na glavu. Četiri godine kasnije Klementis je optužen za izdaju i obešen.

– Propagandno odeljenje ima pune ruke posla da ga izbriše iz istorije, iz svih fotografija, uključujući i onu zimsku sa Gotvaldom koji na retuširanoj slici, konačno, stoji sasvim sam. Ali, greši propagandno odeljenje i zaboravlja da na glavi Gotvalda izbriše Klementisovu šubaru. Na kraju krajeva, uvek nešto ostane… – istakao je Kostić. Slobodan Jovanović posthumno je rehabilitovan 2007. odlukom okružnog suda u Beogradu, a presuda iz 1948. proglašena je ništavnom. Njegovi posmrtni ostaci preneti su 2011. iz Londona na Novo groblje u Beogradu.

Među eksponatima štap i naočare

Između ostalog, među eksponatima su brojne fotografije Slobodana sa porodicom, prijateljima, kolegama i savremenicima, njegova svedočanstva o školovanju, porodične knjige, štap i naočare, portreti Uroša Predića i Marka Murata, replika radnog stola i originalno kanabe iz stana u Siminoj 25 koji je Jovanoviću kasnije konfiskovan.

Reply
Share this

Blic online