Građani imaju pravo da znaju da li je zbog požara na deponiji Vinča došlo do zagađenja vazduha, zbog čega traži od nadležnih institucija da objave rezultate izvršenih merenja, piše u saopštenju Zaštitnika građana.

Kako se navodi, u javnosti su se pojavile kontradiktorne informcije u vezi sa tim da li nivo detektovane koncentracije pojedinih hemijskih jedinjenja može imati ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, produbljujući već prisutnu uzemirenost i nepoverenje građana.

Ombudsman je, apelujući na poštovanje prava građana na dostupnost informacija, zatražio od institucija nadležnih za monitoring i objavljivanje rezultata kvaliteta vazduha i dostavljanje svih informacija o načinu i rezultatima izvršenih merenja, kao i vrsti zagađujućih materija čije je merenje vršeno.

– Zaštitnik je, takođe, izrazio uverenje da će nadležne institucije dostaviti sve relevantne informacije i tako omogućiti građanima da budu pravovremeno i tačno obavešteni – navedeno je u saopštenju.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI