Sindikat obrazovanja Srbije saopštio je danas da je Vlada obezbedila 1,6 milijardi dinara za socijalni program za 1.200 zaposlenih u prosveti koji su tehnološki višak.

– Po školskim upravama biće formirane radne podgrupe koje će pratiti raspoređivanje tehnoloških viškova za 2017/2018. godinu u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za osnovne i srednje škole i domove učenika – saopštio je danas Sindikat obrazovanja Srbije nakon sastanka reprezentativnih sindikata sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem.

Dodaje se i da su sindikati tražili povećanje plata za nenastavno osoblje.

– Sindikati su tražili da se za nenastavno osoblje sa četvrtim stepenom SSS poveća zarada po Uredbi Vlade, na osnovu Zakona o budžetu. Ministar je rekao da će ovaj problem biti rešen sistemski donošenjem zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru – navedeno je u zajedničkom saopštenju Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti.

Dodaje se da je ministar naveo i da će konačna odluka o isplatama naknade za godišnji odmor za 2014. godinu biti doneta u četvrtak na sednici Vlade Srbije.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI