Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je danas kao potpuno opravdan zahtev Zaštitnika građana upućen institucijama nadležnim za monitoring kvaliteta vazduha, da objave sve informacije o načinu i rezultatima merenja povodom požara na deponiji u Vinči i pozvao sve te institucije da se na taj zahtev odazovu bez odlaganja.

Poverenik ocenjuje da je, i inače nesporno, pravo javnosti na informacije o kvalitetu životne sredine, u konkretnim okolnostima višestruko pojačano činjenicama da požar u Vinči traje već mesec dana, kao i kontradiktornim informacijama i stavovima stručnjaka koji su se u javnosti pojavljivali o mogućim štetnim posledicama, što sve s razlogom izaziva uznemirenje kod građana.

Stoga bi, iako pravo na pristup informacijama javnost, odnosno mediiji i građani, mogu ostvarivati primenom instrumenata iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dakle podnošenjem formalnih zahteva i potom eventualnih žalbi Povereniku za informacije, nadležni morali da vode računa da imaju obavezu da informacije čine dostupnim na, za medije i građane, jednostavniji način.

S tim u vezi, Poverenik podseća da Zakon o zaštiti životne sredine u odredbama čl. 78 i 80, izričito predviđa da su organi vlasti dužni da blagovremeno, potpuno i objektivno obaveštavaju javnost o pojavama koje prate u okviru monitoringa nivoa zagađujućih materija i remisija, kao i da obezbeđuju da te informacije budu dostupne u vidu elektronskih baza podataka putem javnih telekomunikacionih mreža.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI