Zbog kvara lokomotive na vozu Bar – Beograd očekuje se kašnjenje u dolasku od čak 200 minuta.

– U 11.00 časova u stanici Vrbnica došlo je do kvara lokomotive na međunarodnom vozu iz Bara za Beograd. Iz stanice Užice poslata je pomoćna lokomotiva, putnici su obavešteni o nastaloj situaciji, a predviđeno kašnjenje voza je oko 200 minuta – kažu u “Srbija vozu”.

Voz je po redu vožnje trebalo da stigne u Beograd u 19.13 sati, ali je dodata napomena da se očekuje kašnjenje od tri sata i 51 minut, da bi kasnije to bilo promenjeno na 3.37.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI