Solt Lejk Siti — Hiljade ljudi moglo bi biti izloeno hepatitisu A u Juti, gde se taj virus iri nakon to je u San Dijegu izbila epidemija velikih razmera.

Zdravstveni zvaninici su saoptili da su zaraeni radnici preneli virus potroaima u dva restorana i jednoj prodavnici u oblasti Solt Lejk Sitija, prenosi AP. U Juti su do sada potvrena 152 sluaja obolelih, a nema podataka o eventualnim smrtnim sluajevima.

Virus se u Juti pojavio jo u avgustu, meu beskunicima i narkomanima u Solt Lejk Sitiju, a sada je poeo da se iri.

Ispitivanjem se dolo do zakljuka da je irenje virusa u Juti povezano sa epidemijom u San Dijegu koja je odnela 20 ivota, dok se na stotine ljudi tamo razbolelo, rekao je portparol Ministarstva zdravlja u okrugu Solt Lejka Nikolas Rup.

To je bila najgora epidemija te vrste u SAD u proteklih 20 godina, a zvaninici u Kaliforniji su rekli da je epidemija u San Dijegu oslabila, ali da jo nije okonana.

Zvaninici u Juti veruju da se bolest rairila jer su se ljudi kretali izmeu centara za beskunike u dvema amerikim dravama, rekao je Rup, istakavi da su beskunici posebno podloni jer ive u nehigijenskim uslovima.

Kako je dodao, irenje istog virusa u Arizoni i Koloradu takoe je povezano sa epidemijom u San Dijegu.

Vlasti su pozvale sve koji su mogli biti izloeni virusu da kontaktiraju zdravstvene slube i, po mogustvu, da se vakciniu.

Vakcina protiv hepatitisa A se obino daje bebama kada napune godinu dana, a od 2002. vakcina je obavezna za decu u vrtiima u Juti.

Hepatitis A je izuzetno zarazna bolest jetre koja se lako iri putem zaraene hrane i vode, ali i seksualnim kontaktom, dok se estim pranjem ruku infekcija moe spreiti.

Ljudi ovaj virus mogu iriti dugo pre nego to saznaju da su zaraeni jer inkubacija traje dugo – ak do sedam nedelja.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI