Koji je živi organizam najstariji na svetu? Odgovor na ovo pitanje nije lak. Neke životinje i biljke mogu da opstanu stotinama i hiljadama godina, ali pošto niko nije bio tu kada su se rodile, teško je tačno odrediti njihovu starost.

pando,

Najstarija poznata životinja, čija je starost tačno određena, bila je školkjka otkrivena na Islandu 2006. godine. Školjkama je lako odrediti starost jer naučnici mogu da izbroje prstenove (godove) na ljušturi školjke. To, nažalost, školjke često košta života i takva sudbina je zadesila i najstariju životinju na svetu pre 11 godina.

Utvrđeno je da je islandska školjka, nazvana Ming po kineskoj dinastiji tokom čije je vladavine rođena, bila stara507 godina, ali nije moguće proceniti koliko bi ta školjka živela da nije umrla. Moguće je da u dubinama okeana živi mnogo školjki koje su i starije od Minga.

Drveće je među najozbiljnijim kandidatima za najstariju živu stvar na svetu, a i starost drveća je lako odrediti. Mnoga stabla stvaraju po jedan prsten svake godine (god), pa je brojanjem godova moguće tačno odrediti starost.

Naučnici pomoću malog uzorak srži iz drveta mogu da precizno odrede njegovu starost a da ga ne ubiju. Tim metodom su otkrivena mnoga živa stabla stara i nekoliko hiljada godina.

Među najstarijima su stabla čempresa u Kini, čija je starost određena na više od 3.600 godina, više primeraka gigantske sekvoje u Kaliforniji, starih oko 3.200 godina, kao i par borova (bristlecone pines – pinus aristata) u Belim planinama (White Mountains) u Arizoni, koji su bili stari između 4.800 i 5.000 godina.

Ti borovi su najstarija živa stabla, ali u Juti (SAD) živi drvo koje je možda i starije. Drvo, nazvano Pando, zapravo je trepetljika (populus tremuloides – jasika, vrsta topole) koja je samu sebe klonirala toliko puta da je stvorila čitavu šumu.

Pretpostavlja se da je pre više hiljada godina “originalno drvo” pustilo korenje iz kojeg su izrasla nova stabla, koja su opet pustila još više korenja iz kojih je niklo još više stabala…

Smatra se da sada živi čak 50.000 stabala koja do jednog vode poreklo od istog drveta.

Teško je reći koliko je Pando star jer je svako deblo različite starosti, a prvobitno stablo je gotovo sigurno mrtvo.

Najviše procena odredilo je starost drveta na oko 80.000 godina, iako neke pretpostavke idu i milion godina unazad.

Ipak, čak ni to možda nije najstarija živa stvar na svetu, jer je starost kolonije morske cvetnice u blizini ostrva Ibica procenjena na oko 100.000 godina.

Bez obzira koliko je najstarija živa stvar na svetu zaista stara, moguće je da još nije pronađena i da to nikada pouzdano nećemo znati.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI