Odbor Skuptine Srbije za odbranu i unutranje poslove je usvojio izvetaj o radu Ministarstva unutranjih poslova.

To je uinjeno na sednici na kojoj je deo opozicije hvalio policajce za rad i kritikovao rukovodstvo MUP-a zbog njihove zloupotrebe.

Poslanik Nove stranke Zoran ivkovi rekao je da je oigledno da u policiji ima puno profesionalaca i da njih 90 odsto radi ozbiljan posao, naglasivi da im je neophodna i savremena informatika oprema, ali i nove uniforme i obua.

ivkovi, koji je sebe nazvao “neslavnim rekorderom” u primanju pretnji u raznom obliku, naveo je i da je zato stalni posetilac policijskih stanice na Starom gradu i da kompjuteri kojima tamo raspolau policijace spadaju u istoriju informatike tehnoloogije.

On je naveo i da je slina slituacija na Vraaru i u zgradi policije u bivoj ulici 29. novembar, dodavi da “svako normalan” eli da policija dobro radi svoj posao.

“Sve pohvale za najvei broj policajaca i treba im obezbediti i savremenu tehniku i sva druga srstva i bolji prostor i vee plate”, rekao je ivkovi.

On je istovremeno ocenio i da nije dobro to se iz politikih razloga zlouptrebljava rad policije, a naveo je, po njemu, niz primera za to.

Tu je, izmeu ostalog, ubrojao najave hapenje i objavljivanje podataka iz istraga po novinama, a podstio je i na izjave biveg premijera, a sadanjeg predsednika Aleksandra Vuia o nekim sluajevima poput reavanja ubistva pevaice u Bori, a koji nije reen ni do danas.

On je kritikovao i ministra unutanjih poslova Neboju Stefanovia jer je na konferenciji za novinare, uz negativne ocene i kvalifikacije, pokazao slike nekoliko mladia koji su uestvovali na javnom skupu.

“Meu tim mladiama je bio i moj sin”, rekao je ivkovi, koji je ocenio da je Stefanovi time to je pokazivao slike mladia ugrozio bezbednost svih njih.

On je u zloupotrebe ubrojao i izjave o deavanjima u Jajincima, gde je pronaeno oruje i municja uz objanjenje nadlenih da se radi o pripremi atenata na Vuia, ali i nereavanje sluaja Savamala.

“S najavom atentata na bilo koga i bilo kada, niko se ne sme aliti ali se to i ne sme zloupotrebljavati”, rekao je ivkovi, ukazavi da se o epilogu sluaja u Jajincima nita ne zna, isto kao i o tome ko je ruio u Savamali.

ivkovi je dodao i da “svi u Beogradu znaju ko je ruio u Savamali” i da je neprihvatljivo da, “pored tolikih kamera”, policija to nije reila.

Stavove lidera Nove stranke odbacio je Stefanovi, istakavi da je politike izjave davao u svojstvu funkcionera Srpske napredne stranke (SNS), a ne kao ministar, i da je odgovarao na pitanje novinara.

Stefanovi je rekao i da je, kako je rekao, od evropskih prijatelja nauio da oni imaju “dva eira” – za politike izjave i izjave sa dravne funkcije.

On je rekao i da su fotografije koje je pokazao ti mladii sami objavili na fejsbuku i da je, kako je naveo, “pokazao slike na koje su oni ponosni”.

“Kada ljudi izau na politiki protest to ne treba da se prikriva…. a ja sam lan Vlade Srbije ispred SNS i na to sam ponosan”, rekao je Stefanovi.

On je istakao i da e se trudti da Srbija i svi njegovi graani budu jo bezbedniji, a da policajci imaju jo bolje uslove za svoj rad.

“Deo upravnih poslova sa Starog grada bie premeten u deo zgrade koju zovemo zgrada Tanjuga”, rekao je Stefanovi, koji je najavio i nabavke novih vozila i uniformi za policiju. lan Odbora iz Srpske radikalne stranke Boidar Deli je pitao Stefanovia i da li je reen problem sa korienjem policijskih vozila za linu upotrebu.

Stefanovi je odgovorio da je u direkciji policije to reeno vrlo restriktivno, a da, kako je naveo, u ostralim slubama “ima jo prostora da se to uradi”.

Reply
Share this