Marokanska carina saoptila je da je u luci Kazablanke zaplenila 240 kilograma smole kanabisa sakrivene u isporuci soka od pomorande namenjene za izvoz.

Carinici su naveli da su posumnjali u poiljku jer je u svakom od 720 kartona sokova bilo samo po 12 boca.

Posle provere je utvreno da je smola kanabisa koja slui za provodnju haia bila umotana u plastine kese i alimunijumsku foliju i stavljena ispod sokova da izgleda kao podmeta od cigle.

“Da bi prevarili carinike koje su znaju teinu jedne cigle, vercerci su dopunjavili kese sa peskom da bi imale postigli slinu teinu”, dodala je marokanska carinska sluba.

Agencija UN protiv droge i kriminala saoptila je ranije da je Maroko najvei svetski proizvoa smole kanabisa koja je prvenstveno namenjena Evropi.

U toj zemlji postoji skoro 50.000 hektara poljoprivrednog zemljita pod kanabisom.

Reply
Share this

B92 Vesti