Vie od 10.000 ljudi evakuisano je iz trgovinskih centara, eleznikih stanica i sa univerziteta u Moskvi, nakon dojava da su na tim mestima postavljene bombe.

“Trenutno se evakuie sa 20 mesta, vie od 10.000 ljudi je izvedeno napolje, ali taan broj jo nije potvren”, rekao je izvor iz hitnih slubi za TASS.

Prema istom izvoru, verovatno je u pitanju sluaj telefonskog terorizma i da e kredibiltet dojava morati da se proveri.

Pozivi su, kazao je, poceli simultano i nastavljeni su tokom evakuacije.

Hitne slube su saoptile da su specijalistiki odredi na licu mesta, a da policajci vode pse i ispituju zgrade, pie “Raa tudej” (RT)

Meu pogoenim lokacijama su sve tri najvee eleznike stanice u Moskvi, vie od 12 trgovinskih centara, ukljuujui i jedan nadomak Crvenog trga i najmanje jedan univerzitet.

Reply
Share this