Novine se u broju za utorak bave “ruskim letećim tenkovima”, kao i podelama u Demokratskoj stranci.

“Politika” piše da su “Ruski ‘leteći tenkovi’ stigli preko Bugarske”, a “Novosti” da “Ubice tenkova brane Srbiju iz Lađevaca”.

“Blic” piše da su duboke podele među demokratama i da su “Raspušeni u DS hteli ujedinjenje sa Tadićem”.

“Kurir” piše da je “14 zemunaca ponovo na slobodi”, a “Alo” da “SPS sad kopira Otpor”.

Reply
Share this

B92 Info