Beograd — Prirunik Policijsko-obavetajni model i dokument Strateka procena javne bezbednosti, uraeni po evropskom modelu, predstavljeni su danas u Palati Srbija.

Ministar policije Neboja Stefanovi je rekao da je MUP pokrenuo sveobuhvatne refome koje e poveati efikasnost policije.

Stefanovi je naglasio da su prioriteti MUP-a efikasno suprotstavljanje svim vidovima kriminala, kao i da se osigura bezbednost graanima i prui odluan odgovor svakom u pokuaju ugroavanja stabilnosti nae zemlje.

“MUP je pokrenuo sveouhvatne reforme za veu efikasnosti policije i veu bezbednost zemlje, to je znaajno za bolji investicioni ambijent, a donosi i vie radnih mesta i bolji ivot za nae gradjane”, naveo je Stefanovi.

Taj projekat je deo programa za razvoj MUP-a koji se od 2011. realizuje u saradnji i uz finansijsku podrku vedske.

“Danas predstavljamo Strateku procenu javne bezbednosti i prirunik za POM. Strateka procena javne bezbednosti je prvi put izraena u naoj zemlji, a na osnovu metodologije policijsko-obavetajnog modela koji primenjuju mnoge zemlje EU”, rekao je Stefanovi.

POM je savremeni model upravljanja policijskim poslovima na svim nivoima policijske organizacije, kojim se obezbeuje efektivnije, efikasnije i ekonominije obavljanje policijskih poslova.

Streteka procena javne bezbednosti je kljuni proizvod POM-a koja je identifikovala najbitnije bezbednosne izazove i prioritetne oblasti u radu policije u narednih pet godina dajui znaaj proaktivnom postupanju.

Efekti uspostavljanaj POM-a i sprovoenja Strateke procene javne bezbednosti doprinee poveanoj bezbednosti zajednice koja se ogleda u manjoj stopi kriminala, efikasnijem otkrivanju i rasvetljavanju krivinih dela i prekraja , bezbednijim uesnicima u saobraaju, poveanoj bezbednosti granice i smanjenju drugih bezbednosnih rizika.

Prisustvovali su ambasador Ssvedske Jan Lundin, direktor policije Vladimir Rebi, predstavnici MUP-a, vedske policije…

Reply
Share this