Zagreb — Protiv predsednka Autohtone hrvatske stranke prava Draena Keleminca, zbog dva sluaja paljenja nedeljnika “Novosti” podneta je krivina prijava.

Prijava je podneta dravnom tuilatvu za javno podsticanje mrnje i nasilja usmerenog prema srpskoj nacionalnoj manjini. Policija je, kako su prenele agencije, prijavu podnela nakon kriminalistikog istraivanja tokom kojeg je utvreno da se u Keleminevom “ponaanju i injenju” siu sva bitna obeleja navedenog krivinog dela.

Nakon to je Keleminac u utorak ponovo palio primerke nedeljnika “Novosti”, policija je saoptila da e proiriti ranije zapoeto kriminalistiko istraivanje protiv njega.

Keleminac je 2. septembra prvi put zapalio nedeljnik optuivi ih da su pozivale na podmetanje poara u Hrvatskoj u jeku turistike sezone, a drugi put je to uinio u utorak.

Na drugom protestu na kojem se okupilo desetak lanova A-HSP-a, Keleminec je optuio “Novosti” da ire mrnju, a njihove naslovnice poput “Lijepa naa lijepo gori” i “arimo i palimo” nazvao je teroristikim inom.

Kazao je i da je A-HSP podneo kaznenu prijavu dravnom tuilatvu protiv SNV-a zbog podsticanja na rasnu i etniku netrpeljivost.

Keleminac je istovremeno od hrvatskih vlasti traio da prestanu da finansiraju srpski nedeljnik sa 3,2 milijuna kuna godinje jer to, kako je rekao, nisu novosti srpske manjine, nego “feralovaca” koji su uvek bili protiv Hrvatske, prenele su Hina i Fena.

Reply
Share this