Jerusalim — Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman podrao je presudu Visokog suda protiv izbegavanja regrutacije u vojsku ultraortodoksnih Jevreja.

Visoki sud je ove nedelje ponitio zakon kojim se omoguava da ultraortodoksni mukarci ako se bave verskim studijama, budu osloboeni vojne slube, ocenivi da se njime podriva jednakost. Verske partije u vladajuoj koaliciji najavile su da e se boriti protiv presude.

Govorei sino na skupu svoje nacionalitike partije Izrael moj dom (Israel bejtenu), Liberman je rekao da oekuje da “svaka mlada osoba od 18 godina slui u vojsci ili civilnoj slubi”.

“Govorimo o slubi za svakog, nema vie tipa ‘A’ i tipa ‘B’. Govorim o Jevrejima, muslimanima i hrianima. Niko ne moe da kae da ne moete oekivati od Arapa da slue u Izraelskim odbrambenim snagama. To je mogue. Zahtevaemo to”, najavio Liberman.

Sud je odloio primenu odluke za godinu dana, to prua mogunost vladi da donese novi zakon, navode izraelski mediji.

Ultraortodoksne partije as i Ujedinjena Tora judaizam odrale su hitan sastanak u parlamentu – Knesetu i najavile novi predlog zakona kojim bi se ponitila sudska presuda i mogunost oslobaanja od vojnog roka ostala na snazi.

Ultraortodoksne partije su kljuni deo vladajue koalicije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i esto odluujue u formiranju vlade. Oko 10 odsto od osam miliona Izraelaca se smatraju ultraortodoksnim Jevrejima.

Oslobaanje od vojske onih koji pohaaju verske seminare deo je decenijama stare debate u kojoj se postavlja pitanje da li bi oni trebalo da slue vojsku kao ostali deo jevrejske populacije.

Kada napune 18 godina, izraelski mladii moraju da slue vojsku dve godine i osam meseci, a devojke dve godine.

Poslanici su 2015. usvojili zakon kojim se produava oslobaanje od sluenja vojnog roka.

Prvi izraelski premijer David Ben-Gurion je prvi garantovao oslobaanje u prvim godinma posle stvaranje drave i prvobitno je bilo osloboeno samo 400 studenata. Meutim, danas su ultraortodoksni jedan od najbre rastuih segmenata izraelske populacije i predvia se da bi uskoro mogli da ine jednu etvrtinu izraelskog stanovnitva, navodi AFP.

Oni se protive sluenju vojske iz razliitih razloga, a najekstremnije je verovanje da jevrejska drava ne moe postojati dok ne doe Mesija. Drugi tvrde da je pohaanje verskih kola isto tako vano kao i sluenje vojnog roka ili da bi u vojsci ultraortodoksni Jevreji mogli biti izloeni ponaanju i reniku koje nije primeren vernicima. esto su zbog toga izbijali protesti ultraortodoksne zajednice koji su ponekad prerastali u sukobe s policijom.

Izraelsku vojsku slue i Druzi i beduini, ali ne i ostali izraelski Arapi.

Reply
Share this