Uenici leskovake gimnazije dobili su na poklon 25 raunara, vrednih milion dinara, od Fondacije “Dragica Nikoli”.

Fondacija je, prema reima njene predsednice Dragice Nikoli, za etiri godine postojanja prikupila vie od 10 miliona evra.

“Ovde nas nije dovelo samo vae znanje, vai uspesi i vaih profesora, ve i vaa humanost. uli smo da ste odustali od male mature i radosti koju ona donosi da biste pomogli svom bolesnom drugu, tako da iz tog razloga dolazimo upravo ovde”, rekla je supruga biveg predsednika Srbije Tomislava Nikoli u koli koja 15 godina nije dobila nijedan novi raunar.

Fondacija je za etiri godine postojanja prikupila i donirala vie od 10 miliona evra, rekla je Nikolieva odgovarajui na pitanja.

“Nemamo izdvojeno tanu cifru, ali preli smo 10 miliona evra za etiri godine postojanja fondacije, koje smo sakupili i podelili do dinara”, rekla je Dragica Nikoli i dodala da su na stranici Fondacije na Fejsbuku informacije o donacijama i trokovima.

Prema njenim reima, trokovi fondacije su minimalni i kretali su se oko 0,5 odsto.

“Sada smo stigli do jedan posto. Fondacija po zakonu ima pravo na 30 odsto trokova, mi nismo eleli da tu mogunost iskoristimo, nego smo hteli svaki dinar koji smo dobili da podelimo onima kojima je pomo najpotrebnija”, rekla je Nikolieva.Dodala je da je fondacija ove godine najvie donirala upravo u obrazovanje, da je opremljeno dosta kola, sreena su brojna kolska dvorita, igralita, parkovi, a kako je dodala, “dosta dece je prethodne godine ulo za Fondaciju i dobilo neku pomo”.

Nikolieva je sa saradnicima danas uruila 25 kompjutera i Matematikoj gimnaziji u Niu.

Novac za tu raunarsku opremu donirali su, kako je dodala Crveni krst Kine, odnosno, Pekinga i Hongkonga, iji su predstavnici danas bili u Leskovcu.

Dragici Nikoli na donaciji je zahvalio gradonaelnik Leskovca Goran Cvetanovi, direktorka Gimnazije Dragana Cvetanovi i Dunja Gavrilovi, uenica te kole, koju pohaa 759 aka, koji u poslednjih 15 godina nisu dobili nijedan novi raunar.

Reply
Share this