Odbornici jagodinskog parlamenta iz koalicije Jedinstvena Srbija – SPS i Srpske napredne stranke, jednoglasno su na jučerašnjoj sednici, za 11 minuta usvojili 10 tačaka i 17 podtačaka dnevnog reda, odnosno trebalo im je 155 sekundi da usvoje četiri podtačke odluka o povećanju iznosa poreza na imovinu građana za 2018. godinu.

“Imajući u vidu ostavrene promete iz ugovora o kupoprodaji overenih kod javnih beležnika u Jagodini, proizilazi da su cene u prometu za kuće i stanove u prvoj zoni više za 3,59 dosto i drugoj zoni 1,66 odsto, dok su u trećoj zoni niže za 3,17 odsto. Pored toga, kvadrat garaže u prvoj zoni je poskupeo za 15,2 odsto, a u drugoj je niži za 22 odsto”, stoji u obrazloženju te odluke.

Cena kvadrata stanova i kuća u prvoj zoni za 2018. godinu povećana je na 73,6 hiljada dinara sa 71 hiljade ove i 64 hiljade prošle godine. U drugoj zoni je cena kvadrata skočila za 1.000 dinara sa 58,7 hiljada dinara na 59,7 hiljada dinara, dok je pretprošle godine bila 52 hiljade.

Smanjenje je u trećoj zoni, odnosno selima, sa 31 hiljade dinara na 30 hiljada, dok je pretprošle godine cena bila 28,5 hiljada. U 2015. godini cena kvadrata u prvoj zoni bila je 60 hiljada dinara. Olakšavajuća je okolnost da odbornici nisu povećali poreske stope i samnjivali amortizaciju, odnosno koeficijenti su ostali na istom, maksimalno zakonom dozvoljenom, nivou. Pored ovih nameta, Jagodinci plaćaju i ekološki porez u visini od 12 dinara po kvadratu godišnje.

Zbog teške ekonomske situacije i stvaranja boljih uslova za razvoj, poljoprivredno zemljište neće biti oporezovano ni u 2018 godini. Isti status imaće i neizgrađeno garđevinsko zemljište na percelama većim od 10 ari, koje se koristi u poljoprivredne svrhe. Inače, u materijalu za ovu sednicu navedeno je da je cena kvadrata novogradnje u Jagodini 82 hiljade dinara.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI