Orijentacija Srbije ka Evropi, kao i eventualnom članstvu u EU, ne isključuje srdačne odnose sa ostalim zemljama u svetu, uključujući i Rusiju. Istovremeno, od država koje žele da se pridruže EU očekuje se da se usklade sa osnovnim načelima zajedničke spoljne politike. To naravno važi i za Srbiju.

Ovako Dejvid Mekalister, izvstilac Evropskog parlamenta za našu zemlju odgovara na pitanje može li Srbija da održava dobre ekonomske i političke odnose sa Rusijom i istovremeno napreduje na putu ka EU, pišu danas “Večernje novosti“.

On je još rekao da Srbija na pravi način korača ka članstvu u Evropskoj uniji.

– Novi izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji navodi više konkretnih oblasti u kojima je Vlada sprovela dalekosežne reforme usmerene ka ispunjavanju uslova za članstvo – podsetio je on.

Upitan šta je za Srbiju najjača, a šta najslabija tačka, on je rekao da su reforme sprovedene u nastojanju da se podstakne srpska privreda veoma impresivne.

– Važno je da se građanima, a posebno mlađim generacijama, obezbedi jasna ekonomska perspektiva da bi osigurali njihovu stalnu podršku pristupanju Srbije EU – dodao je Mekalister.

Prema njegovom mišljenju, nedostaci koji još treba da budu u potpunosti otklonjeni posebno se odnose na jačanje vladavine prava.

– Održavanje nezavisnog sudstva mora biti apsolutni prioritet – rekao je Mekalister.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI