Kosovski pravosudni sistem nije fokusiran na suzbijanje korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, zaključak je tročane komisije stručnjaka EU, koji su bili zaduženi da procene sosobnost Prištine da se bori protiv ova dva fenomena.

Reply
Share this

Blic online