Prag — Senat Parlamenta eke se kategorino ogradio od nedavne izjave ekog predsednika Miloa Zemana da je ruska aneksija Krima svren in.

Senator Jiri Dinstbir zapretio je da ako Zeman nastavi da blati ugled eke, parlamentu nee preostati drugo, do da efa drave proglasi neposobnim da obavlja funkciju.

“Tim izjavama predsednik Zeman daje legitimitet agresiji na Ukrajinu koja je u suprotnosti sa meunarodnim pravom”, usvojili su danas rezoluciju senatori ekog parlamenta i zatraili od predsednika da potuje spoljnu politiku eke koju odreuje i za koju je odgovorna eka vlada.

Zeman je u utorak na zasedanju Parlamentarne skuptine Saveta Evrope u Strazburu prvo zatraio ukidanje sankcija protiv Rusije jer od njih nema nikakve koristi a zatim u debati rekao da je ruska aneksija Krima svren cin, citirao izjavu biveg nemakog predsednika Joahima Gauka, koju, meutim, niko sada ne moe da ;nae, da bi pokuaj da se Krim vrati Ukrajini izazvao evropski rat i predloio zato ;da Rusija isplati Ukrajini kompenzacije za izgubljeno poluostrvo.

“Njegove izjave da je aneksija Krima svren in s naim istorijskim iskustvom nije mogue prihvatiti. Smatram da je savet da Ukrajina iscenjka pare nemoralan. Nije samo to istupanje u pitanju, ima jo ivopisnih, recimo rei na raun snimatelja eke televizije. Ako ovako nastavi nee nam preostati drugo nego mogunosti iz lana 66 Ustava eke”, kazao je senator vladajue eke socijaldemokratske stranke Jiri Dinstbir mlai.

Taj lan Ustava predvia da parlament moe da konstatuje da predsednik zemlje nije u stanju da obavlja svoju funkciju i moe da mu je oduzme i privremeno je preda premijeru, dok predsednik drave moe da se ali na tu odluku Ustavnom sudu.

Zeman je svojim predlogom da Rusija makar isplati kompenzacije, bilo novane, bilo u nafti ili gasu Ukrajini, kad je ionako Krim izgubila dirnuo u osinje gnezdo i u ekoj i u Ukrajini, gde je ukrajinski premijer Volodimir Hrojsman osporio Zemanovo mentalno zdravlje.

“Znate, zdrav ovek to nikada nee rei. Psihiki teko bolestan moda”, izjavio ;je ukrajinski premijer za jednu od lokalnih televizija, javljaju danas eki mediji.

Prethodno je jedan od poslanika ukrajinskog parlamenta zapitao Zemana da li bi pristao na kompenzaciju od Hitlera za paranje ehoslovake i anketirane Sudete a ;Zemanovu izjavu pripisao preteranom uivanju u alkoholnim piima.

“Vulgarni napadi nekih ukrajinskih politiara na predsednika su sve krici iz peine ;neandrtalaca kojima nema mesta u modernoj Evropi”, kazao je danas Zemanov portparol Jiri Ovaek.

Rusija je Zemanovu izjavu pozdravila, ali samo onaj deo u kojem je oznaio ankesiju Krima za svren in, dok su ruski zvaninici odbili kategorino da bi Ukrajini trebalo isplatiti odtetu za izgubljeno poluostrvo, jer se ono, kako su naglasili otcepilo na osnovu volje naroda.

Kritika je stigla i iz redova pristalica Zemana, poto su neki komentatori upitali predsednika, kad ve govori o svrenom inu zato je zaboravio Srbiju kojoj bi ;po toj logici Kosovo trebalo da isplati odtetu za izgubljenu pokrajinu.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI