Kragujevac — Vie od milion dinara je danas prikupljeno za obnovu Prve kragujevake gimnazije, nedavno oteene u poaru.

Graani su dali 552.000 dinara, a pravna lica 600.000 dinara, navelo je Udruenje “300 Kragujevana” koje je jutros priredilo “donatorski doruak”. Pozivu za prikupljanje novca se odazvalo 500 graana i preduzea.

U poaru za koji je osumnjien N.G. (37) koji je uhapen, u Gimnaziji su izgorele etiri kancelarija i jedna uionica, s dokumentacijom, knjigama i slikama. Prva kragujevaka gimnazija, ;osnovana 1833. godine, pod zatitom je kao spomenik kulture prvog stepena i kola je od nacionalnog znaaja.

Za uplate novane pomoi su otvorena dva rauna: devizni 840-0000000474790-09 i dinarski 840-0000007117760-40, oba s naznakom “Prva kragujevaka gimnazija-donacije”.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI