Neki misle da Srbija nije dovoljno pregaena i poniena i da je samo pregaena i poniena Srbija dobra Srbija, rekao je predsednik Aleksandar Vui.

On je to rekao povodom stava Bakira Izetbegovia o priznavanju Kosova i Metohije i ocenio da e ta izjava imati dalekosene politike i pravne posledice.

“Taj intervju komplikuje mnogo toga u regionu”, rekao je Vui novinarima, a na relativizovanje teine Izetbegovieve izjave uzvratio opaskom da bi on, da je rekao da treba priznati nezavisnost Republike Srpske, zavrio u Hagu.

Vui smatra da je Izetbegoviev intervju kompleksan i da e imati dalekosene politike i druge posledice, da e Srbija sve ozbiljno sagledati i dati odgovor, ali i da treba da nam bude jasno da treba sami pametno da radimo, jer neemo imati podrku meunarodne zajednice.

“Re je o ozbiljnijoj izjavi nego to bilo ko u Srbiji u ovom trenutku moe da sagleda”, rekao je srpski poredsednik.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI