Beograd — Predsednik Srbije Aleksandar Vui potpisao je ukaz o postavljenju Jasmine Mitrovi Mari na dunost ambasadora u Danskoj, objavljeno je u Slubenom glasniku.

Jasmina Mitrovi Mari bila je savetnica prethodnog predsednika Srbije Tomislava Nikolia a pre toga je bila ef protokola u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike.

Predsednik je, takodje, opozvao Danka Prokia sa dunosti ambasadora Srbije u paniji.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI