Beograd — Aleksandar Vui rekao je ambasadoru Crne Gore Branislavu Miunoviu da e kao predsednik Srbije ostati posveen daljem razvoju dobrih i prijateljskih odnosa.

Kako je rekao, ostae posveen podsticanju unapreenja ekonomske saradnje i infrastrukturnom povezivanju Srbije i Crne Gore.

Miunovi je Vuiu uruio estitku crnogorskog premijera Duka Markovia koji je izrazio uverenje da e Srbija uz Vuievo “snano vodjstvo nastaviti da igra konstruktivnu ulogu na Zapadnom Balkanu”.

U estitki se izraava nada da e Vui i u novom mandatu “biti iskreno posveen ouvanju mira, stabilnosti i ansi za evropsku perspektivu dve drave”, saoptila je vlada Srbije.

“Sa posebnim zadovoljstvom istiem injenicu da Vaa pobeda na predsednikim izborima otvara novu perspektivu za intenzivnu saradnju Crne Gore i Srbije na svim poljima od zajednikog interesa. Bliskost naih naroda upuuje nas na najtenje veze, emu ste Vi kao predsednik Vlade Srbije davali nesumnjiv doprinos tokom prethodnih godina. vrsto verujem da je pred nama novo razdoblje snane saradnje, zasnovane na poverenju i prijateljstvu koje smo ve izgradili”, navodi se u estitki premijera Markovia.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI