Beograd — Prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraaja predviene vee kazne za one koji pretravaju ulicu van peakog. Idu i do 20.000.

I po novim propisima koji su obuhvaeni Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraaja na putevima Srbije, koji treba da se uskoro nae pred poslanicima u Skuptini Srbije, peaci e za ugroavanje bezbednosti plaati visoku cenu, piu “Novosti”.

Prelaenje van peakog prelaza, a korienje “zebre” je obavezno ako nije udaljena vie od 100 metara, kotae poinioca prekraja 5.000 dinara a ako sa sobom vodi dete mlae od 12 godina bie mu izreena kazna od 10.000 do 20.000 dinara.

Ukoliko peak skrivi saobraajni udes moe da bude kanjen novanim iznosom od 20.000 do 40.000 dinara. Ako pak dete uini prekraj kaznie se novanom kaznom propisanom za uinjeni prekraj roditelj, usvojilac, odnosno staralac deteta, kao da je sam uinio prekraj ukoliko je prekraj uinjen zbog proputanja dunog nadzora.

Za prekraj predvien ovim zakonom, koji uini maloletnik (lice koje je navrilo 14 godina, a nije punoletno) kaznie se i njegov roditelj, usvojilac, odnosno staralac ukoliko je uinjeni prekraj posledica proputanja dunog nadzora nad maloletnikom, kada su bili u mogunosti da takav nadzor vre.

“Naalost, peak plaa najveu kaznu za nepotovanje propisa u saobraaju. Preesto tekim povredama ili smru”, kae Damir Okanovi. “Novane kazne su tu najmanji problem jer peaci spadaju u najriziniju grupu uesnika u saobraaju”, istie on.

Okanovi kae i da se zalae za to veu prevenciju kada su peaci u pitanju jer kanjavanje daje slabije rezultate od oekivanih.

Peaci e morati da povedu rauna i o vremenu i mestu upotrebe mobilnih telefona jer e ih korienje na peakom prelazu kotati 3.000 dinara, naravno ako ne vodi dete mlae od 12 godina, jer onda visina kazne raste do predvienog iznosa koji e odrediti sudija za prekraje u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara.

Zanimljivo je da istu kaznu, od 3.000 dinara, peaci rizikuju i ako koriste slualice na oba uha.

Peak ni na koji nain ne sme da ugroava bezbednost saobraaja pa ga tako, na primer, ukoliko tetura ili lei na putu, policajac moe podvri testu na alkohol. Ukoliko odbije alko-test peak rizikuje kaznu od 20.000 do 40.000 dinara.

Ceo niz propisa se odnosi i na kretanje peaka van naseljenog mesta i u koloni. Zajedniko je za sve sluajeve da peaci moraju da budu, u uslovima smanjene vidljivosti i nou, opremljeni svetloodbojnim prslucima, ili da imaju neko trepue svetlo ili baterijsku lampu. Kazne idu od 3.000 dinara pa sve do onih “povienih” ukoliko peak vodi dete mlae od 12 godina, a koje se kreu u 10.000 do 20.000.

I dalje je strogo zabranjeno kretanje peaka auto-putem a kazne se kreu od 10.000 do 20.000 dinara, a ukoliko je izazvana saobraajna nesrea – od 20.000 do 40.000 dinara.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI