Beograd — Vlada Srbije postavila urednika “Ilustrovane politike” Aleksandra Gajovia za dravnog sekretara za informisanje, saoptilo je Udruenje novinara Srbije.

UNS saznaje da je Gajovi imenovan jue na sednici Vlade Srbije.

U saoptenju UNS se navodi da je Gajovi proveo godinu dana kao savetnik u sektoru informisanja Ministarstva kulture i informisanja a uestvovao je i u pisanju seta medijskih zakona. U septembru 2013. Nadzorni odbor “Politike A. D.” postavio ga je za glavnog i odgovornog urednika lista “Ilustrovana politika”.

Aleksandar Gajovi roen je 1951. godine u Beogradu. Zavrio je Pravni fakultet.

Mesto dravanog sekretara za informisanje u Ministarstvu kulture i informisanja bilo je upranjeno vie od tri meseca.

Na toj funkciji poslednji je bio nekadanji predsednik i kasnije generalni sekretar UNS Nino Brajovi, od decembra 2016. do 29. juna ove godine.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI