Beograd — Predsednik Prekrajnog suda u Beogradu Milan Marinovi rekao je da je u sluajevima nevakcinisanja dece trenutno u postupku 209 predmeta.

Osim toga, prema njegovim reima, do sada su donete 32 odluke, od kojih 21 osuda.

“Tu ima 11 reenja o odbaaju zahteva, a ostalih 21 su ustvari osuujue odluke od kojih je u tri sluaja doneta novana kazna, a u 18 izreena opomena uioniocu”, rekao je Marinovi za RTS.

Prema njegovim reima prijave protiv roditelja podnosi zdravstveni inspektor pri ministarstvu zdravlja, a kada stigne zahtev za pokretanje prekrajnog postupka, obavi se inspekcijska kontrola, saini se zapisnik o tome i inspektor utvrdi da li je uinjen prekraj.

“Inspektor sainjava zahtev za pokretanje prekrajnog postupka i kao ovlaeni podnosilac podnosi nadlenom prekrajnom sudu”, naveo je Marinovi.

Prve novane kazne za roditelje koji nisu vakcinisali decu vakcinom MMR – protiv zauaka, rubeola i malih boginja izreene su u Beogradu.

U martu prole godine stupio je na snagu Zakon o zatiti stanovnitva od zaraznih bolesti, koji propisuje kaznu od 30.000 do 150.000 dinara za one koji odlue da ne vakciniu dete, a do sada je protiv takvih roditelja podneta 241 prijava i doneta 21 osuujua presuda.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI