Beograd — Ministar unutranjih poslova Neboja Stefanovi izjavio je da su “strane slube” pojaale delovanja usmerena ka Srbiji.

Osim toga, kako kae, postoje informacije da e te aktivnosti biti intenzivnije.

“Na delu je pokuaj da se utie na interese Srbije i da se smanji njen uticaj, posebno u zemljama u regionu u kojima ive nai sunarodnici”, rekao je Stefanovi za “Veernje novosti” od srede.

Stefanovi je, posle prve sednice Biroa za koordinaciju slubi bezbednosti koju je vodio kao sekretar Saveta za nacionalu bezbednost, kazao da predsednik Republike i Vlada Srbije vode politiku nezavisne i samostalne Srbije to “smeta mnogima”.

“Nijedna velika sile ne eli da budet mimo njihovog uticaja, ak i zemlje u okruenju ele da imaju uticaj na proces u Srbiji, na nau ekonomiju, bezbednost. To je njihova legitimna elja. Nae je, s druge strane, da ih u tome spreimo, i to i inimo”, rekao je Stefanovi.

Upitan kada i kako e Vlada reiti status Rusko-srpskog centra u Niu, Stefanovi je kazao da je to sloeno pitanje i da e ga Vlada reavati u narednom periodu uzimajui u obzir sve relevantne informacije, mogue reakcije i procene ta donosi najmanju tetu zemlji.

Na pitanje za ta e se zaloiti u subotu, kada Srpska napredna stranka, iji je visoki funkcioner, bude odluivala o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora sa beogradskim, Stefanovi je kazao da e izneti argumente “za” i “protiv”.

“Treba uzeti u obzir mnogo faktora, stabilnost Srbije, deavanja u regionu, sve ono to je u najboljem interesu graana. Nikada nisam voleo beanje od izbora”, rekao je Stefanovi i dodao da e SNS izai sa timom ljudi za Beograd.

Govorei o istrazi o oruju pronenom u oktobru 2016. godine nedaleko od porodine kue predsednika, tada premijera Srbije Aleksandra Vuia u Jajincima, Stefanovi je kazao da je to veoma komplikovana istraga.

“To je veoma komplikovana istraga zato to se u tom okruenju naao veliki broj osoba koje propadaju odreenim kriminalnim strukturama”, rekao je Stefanovi i dodao da se ozbiljan operativni rad nastavlja i da oekuje da se u jednom trenutku otkrije istina.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI