Mladi koji masovno odlaze iz zemlje, strunjaci bez posla, a nestruni zapoljeni u javnom sektoru, samo su neke od posledica partijskog zapoljavanja.

Partijsko zapoljavanje je duboko ukorenjeno u na sistem, saglasili su se televizijsko lice i muziar Miroslav Jovanovi i predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrainovi, javljaju June vesti.

Direktor Klinikog centra Zoran Radovanovi kae da se odupreo tome da zapoljava ljude sa partijskom knjiicom.

Dobrainovi je ocenio da je partijska knjiica vrednija od radne, jo od Drugog svetskog rata pa do danas. Oduvek je, dodaje Dobrainovi, bilo partijskog zapoljavanja, ali su, kae, u poslednjih 15 godina znatno vidljivija.

“Dovoljno dugo traje ovo stanje, da nam deluje kao normalna stvar. Skoro niko se ne pita ta nam se ovo desilo. Konkursi su skroz izgubili smisao, ali od njih ne treba odustati. Ljudi se obeshrabruju, znaju da je to nekome dato, nekome ko je blizak, neko ko je u vrhu on e pobediti na konkursu. Pobeuju na konkursu ak i oni koji ne ispunjavaju ni formalne uslove. Zbog toga mladi i idu inostranstvo. Kada mladi vide da njihov rad ne vredi nita, kao i trud, onda se stvari potpuno obesmiljavaju”, kae Dobrainovi.

On je dodao i da je zahvaljujui stranakom zapoljavanju javni sektor pun neproduktivnih ljudi, a kada se tome pridoda i to je na snazi zabrana zapoljavanja, kako kae Dobrainovi, “imamo masu ljudi koji nita ne rade, dok istovremeno manjkaju ljudi na vanim mestima”.

Jovanovi kae da problem nastaje kod koalicinih dogovora, kada partije raspodeljuju izmeu sebe ko e koju ustanovu da vodi.

“To prvo proe kad prave koalicione ugovore. Ovo je na deo, ovo je va deo. Ne dirajte vi nas, neemo mi vas. Imate takav sluaj i u Studentskom kulturnom centru”, dodao je Jovanovi.

On se osvrnuo i na spor koji vodi protiv doskoranjeg upravnika Narodnog pozorita u Niu Ivana Vukovia, koji je uprkos tome to nije ispunjavao , zahvaljujui lanstvu u Srpskoj naprednoj stranci i vezama sa ljudima na visokim pozicijama, skoro pun mandat obavljao ovu funkciju.

Radovanovi kae da nikoga nije zaposlio zbog partijske knjiice ili rodbinske veze.

“Pokuavam par godina i mislim da sam skoro uspeo da se pomerim iz politike. Normalno, ne meni, ne gledaocima, ali da misli da sam ja uz onog koji je najjai, pa u od njega da dobijem posao. Jedno je zapoljavanje partijsko, drugo je postavljanje na funkciju i to je neto to ima mnogo aspekata. Druga pria je partijsko zapoljavanje. Ja, recimo nisam zaposlio nikoga iz partije, ali ni iz rodbine, zbog ega 99% njih ne razgovara sa mnom”, istakao je Radovanovi.

On je obeao da ni u novom Klinikom centru nee biti partijskog zapoljavanja.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI