Uprava za spreavanje pranja novca skinula je oznaku tajnosti sa izvetaja o kontroli porekla novca kojim je ministar Aleksandar Vulin kupio stan, pie Insajder

Oznaka tajnosti skinuta je po nalogu Poverenika za informacije od javnog znaaja, dodaje se.

Kako se navodi dokumenta su, po zakonu, dostavljena redakciji Insajder i vie ne nose oznaku strogo poverljivo, ali je zatamnjeno “nekoliko bitnih podataka pa se tako ne moe utvrditi izmeu kojih fizikih lica je dolo do transakcije na osnovu kupoprodajnog ugovora u iznosu od oko 200.000 evra”.

“Ono to moe da se zakljui iz izvetaja Uprave jeste da je na osnovu kupoprodajnog ugovora sa jednog rauna fizikog lica izvrena transakcija na raun drugog fizikog lica u septembru 2012. godine. S obzirom na to da su imena vlasnika rauna u izvetaju zatamnjena nije jasno da li ovaj podatak znai da je stan kupljen mesec dana poto je Vulin ve bio na elu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a ne kako je, podsetimo, Vulin tvrdio da je stan isplaen u julu, kada nije bio dravni funkcioner”, navodi se na sajtu.

Na osnovu dostavljenog izvetaja ne moe da se utvrdi ni “da li je uprava proveravala poreklo novca, osim to su proverom utvrdili da Mira Mili iz Kanade postoji”.

Agencija za borbu protiv korupcije pre tri godine zapoela je proveru izvetaja o imovini i prihodima Aleksandra Vulina, i u okviru te provere pronala je da ministar nije dao uverljivo objanjenje odakle mu 200.000 evra za kupovinu stana u centru Beograda 2012. godine.

Vulin je tada, kako se navodi u prethodnom izvetaju Agencije, rekao da su novac za stan on i supruga pozajmili od suprugine tetke iz Kanade.

Kako je, nakon provere i dobijanja izvetaja od nadlenih institucija meu kojima i Uprave za spreavanje pranja novca, ostalo nejasno na koji nain je ministar Vulin platio stan, Agencija je svoj izvetaj sa prateom dokumentacijom 2015. godine prosledila Tuilatvu za organizovani kriminal.

U dokumentima koja su, do danas, nosila oznaku tajnosti navodi se, ali sa zatamnjenim imenima, sledei podatak: “Prema informacijama dostupnim Upravi, dana 6.9.2012. godine, transferisana su sredstva sa rauna fizikog lica XXXXXXXXXXXX na raun XXXXXXXXXXXXX u iznosu od 204.800 evra po osnovu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti”, navedeno je u Izvetaju Uprave za spreavanje pranja novca, koju je objavio Insajder.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI