Beograd, Peking — Predsednik Srbije Aleksandar Vui, u intervjuu kineskog novinskoj agenciji Sinhua, govorio pohvalno o socijalizmu sa kineskim osobenostima.

Govorei o predstojeem kongresu kineskih komunista, Vui je izjavio da je Komunistika partija Kine uspela da stvori impresivan model za uspeh koji odgovara kineskoj stvarnosti. Od 18. kongresa KP Kine 2012. godine “specifian model koji je Kina kreirala dao je do sada mnogo izvanrednih rezultata”, rekao je on za Sinhua.

“Socijalizam sa kineskim osobenostima znai neto veoma vano – da Kina uva svoju nezavisnost, svoju spoljnu politiku i suverenu dravu”, rekao je Vui ukazavi da Kina uvek donosi odluke nezavisno i u skladu sa meunarodnim pravom.

U meuvremenu inovacije, reforme i modernost postale su kljune rei za napredak i prosperitet Kine , a KP Kine je vodila zemlju kroz uspeno sprovoenje mnogih tekih reformi u razliitim oblastima i razliitim sferama drutva, dodao je Vui.

Razlog za kineska dostignua i poverenje, prema Vuievim reima, lei u u strogom samoupravljanju KP Kine, posveenosti reformama i odrivom razvoju, promociji kineske klture i doprinosu svetu, prenosi Sinhua.

Vui je ukazao i da je borba protiv korupcije preduslov za razvoj i da je od sutinskog znaaja za rukovodjenje partijom od oko 89 miliona lanova. lanovi KP Kine “simbolizuju budunost svih drugih ljudi” u Kini i ” treba da budu uzor svima ostalima”, rekao je predsednik Srbije koji je i predsednik vladajue Srpske napredne stranke, dodaje agencija.

Borba KP Kine protiv korupcije, dodao je, dala je “znaajnu snagu” rukovodstvu partije da pokae naciji i svetu da je “Kina vrlo odluna” u vladavini prava i obezbeivanju vieg ivotnog standarda za graane.

Sinhua dodaje da je Vui takoe ukazao da je, zbog planova razvoja KP Kine, Kina nastavila dug put imrpesivnog rasta zabeleivi 6,9 procenata u prvoj polovini ove godine. Kao rezultat toga izbledeo je skepticizam Evrope prema kineskom modelu, dodao je predsednik Srbije.

Jednoim reju, Kina treba da se dri onoga to joj odgovara, “to donosi dobre rezultate a to je socijalizam sa kineskim karakteristikama”, rekao je Vui.

Od 12. nacionalnog kongresa ; 1982, KP Kine insistira na “socijalizmu sa kineskim karakteristikama”. Devetnaesti kongres koji poinje 18. oktobra u Pekingu, kako se oekuje, treba da postavi osnove za planove daljeg rasta i razvoja Kine, navodi Sinhua.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI