Beograd — Poverenik Rodoljub abi ocenio je kao “potpuno opravdan” zahtev Zatitnika graana da se objave rezultati merenja zagaenja vazduha u Beogradu.

Osim toga, abi je pozvao sve nadlene institucije da se tom zahtevu odazovu bez odlaganja.

U saoptenju poverenik podsea da je nesporno pravo javnosti na informacije o kvalitetu ivotne sredine, tim pre to poar u Vini traje ve mesec dana, dok su informacije i stavovi strunjaka koji su se u javnosti pojavljivali o moguim tetnim poslanicama kontradiktorne, to sa razlogom izaziva uznemirenje kod graana.

“Stoga bi, iako pravo na pristup informacijama, razume se, javnost odnosno mediji i graani mogu ostvarivati primenom instrumenata iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja, dakle podnoenjem formalnih zahteva i potom eventualnih albi Povereniku za informacije, nadleni morali da vode rauna da imaju obavezu da informacije ine dostupnim na, za medije i graane, jednostavniji nain”, navodi se u saoptenju Poverenika.

Vrilac dunosti zatitnika graana Milo Jankovi zatraio je u nedelju od nadlenih institucija da dostave sve informacije o nainu i rezultatima obavljenih merenja povodom poara na deponiji u Vini, i o vrsti zagaujuih materija ije je merenje vreno.

Zatitnik je u saoptenju kazao da graani imaju pravo da znaju da li je usled poara na deponiji Vina dolo do zagaenja vazduha, navodei da “kontradiktorne informacije u javnosti prodobljuju ve prisutnu uzemirenost i nepoverenje graana”.

“Uprkos vrstim uveravanjima Gradskog zavoda za javno zdravlje grada Beograda da nivo detektovane koncentracije pojedinih hemijskih jedinjenja ne moe imati ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, ipak je osetljivim grupama poput starijih graana, trudnica i dece, upuena preporuka da u sluaju pojave dima smanje boravak na otvorenom prostoru”, pie u saoptenju.

Na deponiji u Vini vie od mesec dana tinja poar na dubini od nekoliko metara. Nadlene slube deponiju zatrpavaju zemljom ne bi li uguili poar, ali graani se svakodnevno ale na veliki smrad i dim.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI