Beograd — U Beogradu je u 72. godini preminuo prvi glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Zoran Jelii, saoptilo je Udruenje novinara Srbije (UNS).

Jelii je roen 1945. godine u Beogradu gde je zavrio Pravni fakultet. Radio je kao novinar i urednik “Ekonomske Politike” a bio je i dugogodinji urednik u nedeljniku NIN.

Suosniva je nedeljnika Vreme iji je prvi broj izaao 29. oktobra 1990. godine. lan UNS-a i NUNS-a, Jelii je obavljao i funkciju direktora u beogradskom Medija centru. Vreme i mesto sahrane bie naknadno saopteni.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI