Beograd — Sednica Skuptine Srbije na ijem dnevnom redu su zakoni iz oblasti zdravstva bie nastavljena u 10 asova.

Poslanici e razmatrati Predlog zakona o medicinskim sredstvima, dopune Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kao i potvrivanje Finansijskog ugovora Klinikicentri/C izmeu Srbije i Evropske investicione banke koje je podnela Vlada Srbije.

Predlog zakona o medicinskim sredstvima, kako se navodi, ureuje uslove za proizvodnju i promet medicinskih sredstava.

Taj predlog zakona trebalo bi da onemogui ulazak “nekvalitetnih” i nesigurnih medicinskih sredstava na trite Srbije i u zdravstvene ustanove, kao i da sprei ulazak falsifikovanih medicinskih sredstava.

Njime se ureuju i klinika ispitivanja medicinskih sredstava, prijava neeljenih reakcija na tih sredstva, kontrola kvaliteta i praenje medicinskih sredstava na tritu, ocenjivanje njihove usaglaenosti sa tehnikim zahtevima, oglaavanje, obeleavanje medicinskih sredstava i nadzor.

Na dnevnom redu bie i dopune Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva kojima se precizira da podacima koji ine Integrisani zdravstveni informacioni sistem Srbije (IZIS) rukovodi Zavod za javno zdravlje.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI