Porazno je i sramotno da i danas, u 21. veku, postoje ljudi koji vre diskriminaciju po bilo kom osnovu.

To je izjavio predsednik Saveta za unapreenje poloaja Roma i sprovoenje Dekade ukljuivanja Roma i Romkinja u Srbiji, Nenad Ivanievi, povodom postupanja beogradske Komunalne policije prema romskoj deci.

“Jo poraznije je to to su u ovom sluaju rtve diskriminacije bila deca romske nacionalnosti. Dete, bez obzira koje je rase, vere ili socijalnog statusa, treba da ima pravo na sreno detinjstvo, a igra je sastavni deo njegovog odrastanja. Ko ste vi da mu to uskratite?”, saoptio je Ivanievi , koji je i dravni sekretar Ministarstva za rad, zapoljavanje, boraka i socijalna pitanja.

On je naglasio da deca nisu kriva to su se rodila pripadajui nekoj manjinskoj grupi, a jo manje su kriva to su htela sa se igraju u jednom od beogradskih parkova.

“Zamolio bih nadlene organe da komunalni policajci koji su izvrioci ovog alosnog ina budu adekvatno kanjeni, jer ne smemo dozvoliti da u naem drutvu i naoj zemlji neko demonstrira silu nad nedunom decom”, kazao je Ivanievi.

Na drutvenim mreama pojavio se snimak na kojem se uje da komunalni policajci romskoj deci ne dozvoljavaju da se igraju u parku na Kalemegdanu.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI