Atina — Na grkom ostrvu Simi u Egeju danas je proglaena vanredna situacija zbog poplava izazazvanih obilnim padavinama. ef slube za civilnu zatitu Janis Kapakis je proglasio vanrednu situaciju nakon to su posle oluje ulice praktino pretvorene u bujice blata, a desetak vozila je zavrilo u moru.

Zbog nevremena, ostrvo je nekoliko sati bilo bez struje, preneo je AP.

Na ostrvo Simi su sa oblinjeg ostrva Rodosa stigli vatrogasci sa pumpama koje crpe vodu, a upueno je dvadesetak vojnika da pomognu u raiavanju.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI