Beograd — Pokreta obnove Kraljevine Srbije, koji su osnovali bivi funkcioneri Srpskog pokreta obnove (SPO), saoptio je da je registovan kao politika stranka.

U saoptenju je navedeno da je ministar uprave i dravne samouprave Srbije Branko Rui potpisao Reenje o registraciji Pokreta obnove Kraljevine Srbije ime je taj pokret zvanino postao registrovana politika stranka u Srbiji. lan pokreta i poslanik u Skuptini srbije ika Gojkovi u saoptenju je izrazio zadovoljstvo zbog zbog brzog osnivanja i registracije stranke, kao i zbog toga to se to desilo 17. jula, na roendan princa Aleksandra Karaorevia.

U saoptenju je navedno da e se pokret boriti za naela i principe zbog kojih je osnovan – ponovnom uspostavljanju Kraljevine Srbije, vraanju porodinih, tradicionalnih i kulturnih vrednosti srpskog naroda, jaanju poljoprivrede i srpskog seljaka kao osnovnog stuba razvoja privrede Srbije i ostvarivanju boljih uslova za ivot svih gradjana.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI