Beograd — Iz vrha SNS su poruili da e do etvrtka razmatrati da li mandatarka Ana Branbi ima podrku za sastav nove vlade, a kao broj potrebnih glasova su naveli 128.

Iako je za veinu i potvrdu nekog predloga u srpskom parlamentu neophodno 126 glasova, odnosno jedan glas vie od polovine od ukupnog broja od 250 poslanika, potpredsednica SNS Marija Obradovi je insistirala na veem, ali i konkretnom broju – 128. Uprkos upornim pitanjima novinara, nije elela da obrazloi zato je to tako.

Kako je rekla, za nju, SNS i graane Srbije je “od matematike vanije da sve bude u zakonskim okvirima i rokovima”, a ako spomenutih 128 glasova do etvrtka ne bude – ii e se na nove izbore.

Takoe, navela je da nije tu da nekoga zabavlja, a i kritikovala je i “atmosferu meu novinarima” koji su na tom pitanju insistirali.

Tako je novinarima ostavljena i ta zanimacija da se do etvrtka bave i “pitanjem broja 128”.

Na prvu loptu, odgovor nije tako jednostavan. Bar ako se odbaci mogunost da je u pitanju proizvoljan broj izabran “tek da bude malo vei od minimalne veine”.

Jedan od rezona bi mogao biti da se u taj broj uklapaju samo poslanici koji su iza imena Aleksandra Vuia i SNS uli u skuptinu.

Argument koji ide u prilog takvom razmiljanju jeste i to to se ponovo, po ko zna koji put, govorilo i o tome da deo SNS nije za nastavak saradnje sa SPS.

Takoe, Obradovieva je rekla i da SNS nee da namee odluku drugim strankama, pa bismo iz jednaine (i veine) mogli da izbriemo est sasvim sigurnih “ne” iz redova Jedinstvene Srbije Dragana Markovia Palme i 22 glasova koliko posle odlaska Dijane Vukomanovi imaju socijalisti Ivice Daia.

Takoe, Neboja Stefanovi je rekao da ni Muamer Zukorli (verovatno i njegov kolega sa liste Jahja Fehratovi), nee glasati za Anu Brnabi.

Zato, preostaje da se fokusiramo na poslanike koji su posle vanrednih izbora 2016. godine uli u Skuptinu iza liste koju je predvodio bivi premijer, a sada predsednik Aleksandar Vui. Meutim, tada ostajemo na broju 129, a ne na broju 128.

Na njoj su tada, osim SNS, bili i kadrovi Socijaldemokratske partije Srbije, PUPS, Nove Srbije, Pokreta Socijalista, SPO, SNP, Pokreta Snaga Srbije, Samostalnog DSS, Ujedinjene seljake stranke i Narodne seljake stranke.

Prolog juna je zakletvu poloilo njih 131 sa te liste, ali nisu svi ostali deo vladajue veine.

Dvojica poslanika Nove Srbije je prelo u novi opozicioni poslaniki klub, ba kao i biva koleginica iz veine i nekadanja poslanica SPS Dijana Vukomanovi.

Klub SNS je ostao na 102 poslanika, a do broja 129 nas dovode klubovi SDPS Rasima Ljajia (10), PUPS (9), Pokreta socijalista i dve seljake stranke (5), kao i troje samostalnih poslanika, nekada iz redova Nove Srbije Velimira Ilia – Dubravka FIlipovski, Dragan Jovanovi i Mladen Gruji.

Da li se do 128 stie na drugi nain, ili se rauna ne jedno “ne” iz ovog zbira videemo verovatno u etvrtak.

Dodue, moda ostanemo uskraeni za reenje jednaine jer je Obradovieva rekla da ionako oekuje “veu veinu”.

A svakako SNS rauna na podrku veine socijalista, a ne bi trebalo zaboraviti podrku koju su aktuelnoj vlasti dosad davali poslanici Saveza vojvoanski Maara, kojih u klubu zajedno sa jednim lanom PDD ima petoro.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI